Asiantuntijapalvelumme

Työympäristö

Työnantajan vastuulla on järjestää turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet. Työturvallisuuskulttuurin rakentaminen alkaa pienistä asioista, joihin tulee viivyttelemättä paneutua asiantuntemuksella ja periksiantamattomalla asenteella.

Ota yhteyttä, niin järjestämme työpaikastasi turvallisemman. Olemme mukana kehittämässä työtapoja ja -välineitä turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Arvioimme työpaikkasi työturvallisuustasoa ja laadimme tavoitteellisia toimenpideohjelmia. Järjestämme räätälöityjä koulutuksia.