Ajankohtaista

23.11.2011

Kiviainesten ottamisen ja jalostamisen YVA-opas

IMJ osallistuu kiviainesten ottamisen ja jalostamisen YVA-oppaan laadintaan sidosryhmätapaamisessa 23.11.2011.