Ajankohtaista

11.10.2011

CadnaA 4.2 -ohjelmistoa täydennetty

IMJ CadnaA 4.2 -lisenssiä täydennettiin pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla. Aiemmin käytössä on ollut pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli. Ohjelmiston käytettävyys lisääntyi uuden lisenssin myötä.