Ajankohtaista

20.06.2018

Ahtilan YVA-menettely päätökseen

Ahtilan kiviainesalueen YVA-menettely saatiin päätökseen.

Aineisto ja yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa osoitteessa:

http://www.ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA