Ajankohtaista

15.12.2016

Pinta- ja pohjavesien tarkkailu nyt kauttamme

Olemme hankkineet kaluston pinta- ja pohjavesien pinnankorkeuden ja laadun velvoitetarkkailuun.

Käytämme kanadalaista pinnankorkeusmittaria ja yhdysvaltalaista pumppua. Molemmat ovat EPA-hyväksyttyjä ympäristönäytteenottoon.

Näytteet analysoidaan yhteistyölaboratoriossamme.

Laadimme tarkkailusta viranomaisraportin vuosittain.

Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kysy lisää!