Asiantuntijapalvelumme

Maankäytön ja infran suunnittelu

Hyvä, toimiva elinympäristö luodaan kestävällä maankäytöllä ja infrastruktuurilla. Maankäytön, infrastruktuurin ja liikenteen suunnittelussa laaja kokonaisnäkemys ja käyttäjälähtöisyys ovat tärkeitä. Suunnittelun on palveltava niin nykyisiä kuin tulevia käyttäjäsukupolvia.

Insinööritoimisto Matti Jokinen palvelee maankäytön ja infran suunnittelua myös monipuolisin ympäristöselvityksin. Selvitämme mm. maa- ja kallioperä- sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteet, ympäristömelun, tärinän ja ilmanlaadun. Kerro tarpeistasi ja kysy lisää.